peter aronsson

 

Efter tolv år vid Linköpings universitet som professor i Historiebruk och kulturarv övergick jag till verksamhet som professor på heltid vid Linnéuniversitetet i januari 2013. 2013–2015 arbetade jag också som vicerektor och dekan för Konst och humaniora och från den 1 januari 2016 med uppdrag som prorektor. Från 1 oktober 2017 till 30 september 2023 förordnad som rektor vid Linnéuniversitetet.


Uppdaterad  24 september 2017

Professor i historia
Rektor

Linnéuniversitetet

Kunskap tillför människor och samhället stora värden. Trots behov av mer kunskap kring stora komplexa samhällsutmaningar ökar framför allt akademins förmåga till specialisering. Förmågan att skapa relevanta kunskapsmiljöer som överbryggar är den mest angelägna uppgiften.

Från den 1 oktober 2017 tar uppdateringen av denna privata hemsida ett uppehåll.

Se vidare Linnéuniversitetet.